این فایل که در مجموع 90 سوال از سوال های تستی فنی حرفه ای با پاسخنامه تکمیلی است، escort mersin از سری سوالات تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه یک می باشد. ...