بررسی کتاب مزرعه یا قعله حیوانات قلعه حیوانات کتابی ارزشمند از جورج ارول که در زمان جنگ جهانی دوم تالیف شده و شرح حال حیواناتی است که در یک مزرعه انقلاب ...