این فایل که در مجموع 90 سوال از سوال های تستی فنی حرفه ای با پاسخنامه تکمیلی است، escort mersin از سری سوالات تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه یک می باشد. و برای برای دانشجویان کاردانش و متقاضیان آزمون های ادواری و مربیان فنی و حرفه ای مناسب می باشد.

تمامی این سوالات از چندین دوره امتحانات جمع آوری شده است.

قیمت:4000 تومان