عنوان مقاله:فرش موج دریا و پایگاه فرش درخلیج فارس

نوع مقاله:پژوهشی

هدف مقاله:شناخت فرش موج دریا و ایجاد تمهیدات لازم برای پایگاه تجاری فرش در خلیج فارس

سازمان مرتبط:مرکز توسعه تجارت کیش

نوع اقدام:سخنرانی در همایش فرش،کیش،1382

فرش موج دریا و پایگاه فرش درخلیج فارس

بخشی از متن:

در تاریخ فرش بافی،تعدادی از فرش های ایرانی که متعلق به دوره صفویان(907-1135 هـ.ق) است که به istanbul escort kızlar غلط به نام «پرتغالی» موسوم شده اند.

محققان غربی با آنکه  نتوانسته اند نسبت این فرش ها را به ایران منکر شوند ولی منسوب کردن فرش های مذکور را به ایران از جایگاه «احتمال» بیان کرده اند.احتمالی بودن این فرش ها به خاطر کارکنان کشتی هایی است که ظاهرا لباس پرتغالی بر تن کرده اند و شکل آنان در چهار گوشه فرش به تصویر کشیده شده است.از طرفی چون در مستعمره پرتغالی گوا«GoaL» واقع در سواحل مالابار « Malabar » در هند که تا سال 1961 میلادی تحت فرمانروایی پرتغالی ها بوده است این فرش ها به چنگ خریداران افتاده است از این نظر در فرش های مذکور«محل بافت» از دیدگان همه دور مانده و ارتباط با پرتغال به عنوان محور،همیشه بر سر زبان ها بوده است.

قیمت:2000 تومان