مقاله پیش رو که در قالب پاورپوینت بوده جامع ترین تحقیق تا زمان حال در مورد طرح و نقش فرش کرمان به شمار می رود که وضعیت فرش کرمان را از دور دست تا زمان anamur eskort حال بررسی می کند.و نمونه های تصویری بیشماری را از فرش کرمان ارائه داده است.بخشی از متن مقاله:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هنری سابقه فرش بافی در کرمان بسیار بیشتراز نتایج مستندات بدست آمده است در این باره تورج ژوله می نویسد:” كرمان در دورانهای گذشته معروفيت زيادی در زمينه توليد پارچه داشته است. به ويژه در دوران حكومت شاه عباس صفوی؛ و همين امر باعث گرديد تا عده ای به اين باور برسند كه قاليهای كرمان از صنعت نساجی، به ويژه شال بافی تولد يافته و به اين ترتيب اين انديشه را استوار می سازند كه سابقه قاليبافی كرمان حداقل چهار قرن می باشد. اما اين عقيده توهمی بيش نيست. اگرچه شايد قديمی ترين فرشهای كرمان قدمتی بيش از چهارصد سال نداشته باشند، اما بررسی طرح و ويژگيهای قالی كرمان سابقه ای بيش از يك هزار سال را برای آن رقم می زند.

 

قیمت:4800 تومان