منبع مطلب: پیش درآمدی بر تاریخ فرش جهان/ سید علی مجابی – زهرا فنایی

طرح ها و نقش مایه های پارچه های عثمانی

طرح و نقش پارچه های عثمانی مانند پارچه های ایران متنوع نبوده و طرح آنها محدود است.طرح ها محدود به گل و تزئینات akdeniz escort غیر زنده است چرا که سنی های حنفی ترسیم کردن تصاویر موجودات زنده را ممنوع و خلاف شرع و کفر می دانند. طرح و نقش پارچه های عثمانی از دو فرهنگ ایرانی و ایتالیایی تاثیر پذیرفت. اگر چه اسلوب خاص خود را نیز حفظ کرد. صنعتگران ترک از ایران اشکال طوماری و برگ نخلی و از ایتالیا اشکال اناری و تعبیرات مخمل های ونیزی قرن 15 را تاثیر پذیرفتند.

پارچه های مخمل عثمانی نیز درشت تر از پارچه های زربفت آن بوده و با اشکال مخروطی و برگ های نوک تیز گل سنبل تزئین شده اند.

نقش مایه چینتمانی

چینتامانی یا انچه که در برخی از منابع Tamga نامیده شده است بعنوان نشان رسمی تیموریان در سالهای 1336 تا 1405 میلادی شناخته شده بود. حتی فرستاده اسپانیا (Ruy Gonzalez de Clavijo) به دربار سمرقند، پایتخت تیموریان، از ضرب این علامت بر روی سکه و اموال خاندان سلطنتی گزارش کرده است (شکل8).

گفته می شود در بین تیموریان رسم بوده است که پس از کشتن دشمن خود سه انگشت خود را در خون او فرو کرده و بر در مسجد اثر آن را نقش می زند تا نمادی باشد از رشادت و دلیرشان. در خصوص چینتامانی همچنین گفته شده است که نشانی بوده است از پای چینیان. از این موتیف بعنون نمادی از صاعقه و توپ نیز نام برده شده است.

1- چینتامانی نمادی از سه عنوان سرور، جنگجو و امپراتور که بر دو دریا یا قاره سلطنت می کند، است. چینتامانی اولین بار در منسوجات عهد سلطان سلیم اول (1501-1465) مشاهده شد. سلطان سیلم با صفت Grim یا ترسناک در تاریخ شناخته شده است. او برای رسیدن به قدرت با پدرش (سلطان بایزید دوم) به مجادله برخاست و برادران و بسیاری از پسر عموهای خود را به قتل رساند (جالب است بدانید که او به چند زبان مسلط بود و حتی می توانست به فارسی شعر بسراید). البته این قانونی بود که در زمان سلطان محمد فاتح مرسوم شد و هر یک از شاهزادگان که می توانست به سلطنت برسد حق از میان برداشتن سایر شاهزادگان را داشت. پس از به حکومت رسیدن، وی در بین مردم برای بدست آوردن محبوبیت تلاش بسیاری نمود. وی برای اینکه اقتدار خود را در آسیای صغیر ثابت نماید دستور دارد تا این نماد را با مفهوم برشمرده شدن در منسوجات درباری بکار ببرند.

ادامه  این متن در فایل تایپی

توضیحات: این مطلب از کتاب تاریخ فرش جهان سید علی مجابی استخراج شده و شما می توانید از مطلب آن که به صورت مختصر آورده شده، استفاده و در صورت نیاز به مطلب تکمیلی تر و فایل تایپ شده با تصاویر و رفرنس های موجود را کپی نمایید.

قیمت فایل: 300 تومان