کتاب منبع: هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران

مولفان: ادریس ابن عباسی- علی اصغر مقتدائی

حجاری: شکل دادن و نقش پردازی سنگ به روش های برش، تراش، خراش و تلفیقی، به منظور ساخت و تزئین اشیاء با ابزارهای مختلف را «حجاری» می گویند.سنگ ها که پوسته ی سخت mersin merkez olgun bayan و جامد زمین را تشکیل داده اند توده ی اصلی کانی ها را نیز به وجود آورده اند. سنگ ها به دلیل برخورد بودن از ویژگی های سنتی، مقاومت، دوام و فراوانی در طبیعت به عنوان ماده ی اولیه تولید گروهی از آثار صنایع دستی ایران به شمار می روند.

روش های رایج در حجاری عبارتند از: تراش سنگ (مانند جواهر تراشی، خراطی و نقش برجسته)، برش سنگ (مانند معرق و مشبک)، خراش سنگ (مانند حکاکی) و روش های تلفیقی (مانند برجسته ی مشبک).

تراشیدن سنگ ها به منظور ساخت و تزیین اشیاء در شکل های حجیم و مسطح با استفاده از ابزار متنوع را «سنگ تراشی» می گویند.

آثار خراطی نقش برجسته کاری سنگ و جواهر تراشی از محصولات این گروه هستند.

خراطی سنگ: تراشیدن دورانی سنگ به وسیله چرخ خراطی، برای ساخت اشیایی با حجم متقارن و مدور را خراطی گویند.

این روش برای شکل دهی سطوح بیرونی و درونی اشیاء به کار برده می شود. انواع ظروف شامل: دیگ، دیگچه، دیزی، هاون، قاب، قدح، بشقاب، جام و همچنین اشیایی دیگر مانند: مهره های گردنبند، نرده ها و فواره ها از محصولات خراطی هستند.

هنگام ساخت و شکل دهی اشیاء سنگی به روش خراطی، تنها می توان با ایجاد خطوط موازی، مارپیچ، گود و برجسته و پهن و باریک آن را تزئین کرد.

سنگ های ابزاری که برای خراطی به کار می روند باید تراکم مناسبی داشته باشند که سنگ مرمر رایج ترین آنهاست.

نقش برجسته کاری: تراشیدن و برداشتن قسمتی از سطح سنگ برای ایجاد طرح و نقش با قلم و چکش به منظور کاربرد در بناها و اشیا را «نقش برجسته کاری سنگ» گویند. انواع نقش برجسته به سه روش: برداشت زمینه، برداشت نقش و تلفیقی انجام می شود.

استفاده از نقش برجسته کاری سنگ برای نگارش کتیبه ها، سنگ مزارها، درها و تزئین سکوها ورودی در بناهای سنتی، انواع ستون، اجزای ستون، ازاره ها، سنگاب، گلدان، پایه میز، نرده و منبر به کار می رود.

ادامه  این متن در فایل تایپی WORD و صفحات اصل کتاب به صورت PDF

توضیحات: این مطلب از کتاب هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران، استخراج شده و شما می توانید از مطلب آن که به صورت مختصر آورده شده، استفاده و در صورت نیاز به مطلب تکمیلی تر و فایل تایپ شده با تصاویر و رفرنس های موجود را خریداری نمایید.

تعداد صفحات: 10 عدد

قیمت: 800 تومان