امروزه، دنیای مشرق زمین بار دیگر افتخار و عظمت قرن گذشته خود escort istanbul را بازیافته و در عرصه هنر نقاشی اهمیتی نوین پیدا کرده است. اکنون حکایات شرقی شکوه گذشته خود را بازیافته اند، تابلوهائی که ما را با خود به دنیای رویائی این افسانه ها می برند، دوباره مورد توجه قرار گرفته اند. تابلوهای مشرق زمین با درخشش بی نظیر خود، با رنگهای خشن و گاه ملایم، آنچنان عجیب، واقعی و مستند به نظر می رسند که ما را افسون خود می کنند. این تابلوها با بیانی داستانگونه پرده از روی اساطیر خاور باز می گیرند و حوادث و ماجراهائی را که برای مردم و شهرهای صنعتی اروپا عجیب و بیگانه اند نقل می کنند. امروزه طرز زندگی غرب بر دنیای شرق نیز-که افسانه ای ترین دنیاهاست- مستولی شده و تاثیر منفی غرب آنرا مورد هجوم خود قرار داده است. غرب مدهای نوین خود را تبلیغ می کند در حالی که در میادین عمومی برخی شهرها، نقاشان شرق گرا با آوازهای سنتی  خویش این امکان را به ما می دهند تا صحنه هائی را که برای همیشه از بین رفته اند مشاهده کنیم. آنها در میان نورها و تاریک و روشنهای تصاویر تابلوهایشان اسطوره های شرق را باز می آفرینند. یکی از موضوعات مورد علاقه هنرمندان قرن نوزدهم، احیای صحنه های زندگی روزمره شرق بود.

انگیزه این گونه نقاشیها از چشم اندازهای گوناگون زندگی مردم مشرق زمین، صرفا بهانه ای بود برای دادن سیر جریان آزاد به قوه تخیل نقاش. در میان این تابلوها، مضامینی از این دست یافت می شود: « زنان دربار که به خاطر یک رفتار اشتباه کشته می شوند»، «کنیزانی که بر اثر کار زیاد از حال می رفتند»، «بردگان زیبایی که مجبور بودند در میان جمع و در مقابل چشم خریداران – بعضا خشن و بی رحم- برهنه شوند»،…

ادامه  این متن در فایل تایپی PDF

توضیحات: این مطلب از مقاله جایگاه فرش افشان در دکوراسیون داخلی استخراج شده و شما می توانید از مطلب آن که به صورت مختصر آورده شده، استفاده و در صورت نیاز به مطلب تکمیلی تر و فایل کامل این گزارش با تصاویر و رفرنس های موجود، آن را خریداری نمایید.

تعداد صفحات: 5 عدد

قیمت: 500 تومان